Minuty przed Bogiem

MINUTY PRZED BOGIEM - MODLITWA OSOBISTA

I  Czytanie: 


Przygotuj miejsce w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał i zaplanuj czas (ok. 10 – 15 minut)


Módl się: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przybądź Duchu Święty, napełnij moje serce i rozpal we mnie ogień Twej miłości. Panie otwórz moje oczy i moje serce, abym poznał, uwierzył i przemienił swoje życie. Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze życia. Napełnij mnie Twoją świętą obecnością i pozwól poznawać Twoją prawdę.

Czytaj powoli, z wiarą i uważnie święty tekst, to jest Słowo Boże dla Ciebie.
 

Pierwszy raz: Przeczytaj powoli i ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego.

Drugi raz: Przeczytaj dany fragment z Pisma Świętego, zatrzymując się chwilę przy każdym zdaniu.

Trzeci raz: Pomyśl nad zdaniem, które cię zainteresowało lub poruszyło.

II  Rozmyślanie: 

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

III  Modlitwa: 

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie to Słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszego "czytania" i "rozmyślania". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. 
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Jedyną rzeczą, którą tak naprawdę mogę ofiarować Bogu na modlitwie, jest moja obecność. Bóg oczekuje ode mnie wierności.

Script logo